Söndag 20 sept. Himmelska fridens torg, Den förbjudna staden och tåg till Xian.

P1020169.JPGDagen börjar på Himmelska fidens torg, scenen även för annat än fridsamma protester som ni kanske minns för ett antal år sedan då en beskedligt demokratisk rörelse slogs ner brutalt. Här stod också ordförande Mao och hans revolutionärer när Folkrepubliken Kina utropades 1949, efter en lång och blodig kamp mot Chang Kai Check och hans Kuomintang som fördrevs till Formosa där de bildade sin egen republik.
Efter lite fotografering fortsatte vi in i den ”Förbjudna staden” där kejsarna och deras statsförvaltning höll till. Den södra delen var där man skötte administrationen och där kejsaren tog emot ministrar och utländska sändebud. Den norra delen var kejsarens bostadskvarter där han bodde med sin hustru, sina bihustrur och konkubiner. Bihustrurna var ett slags representanter för olika provinser som kejsaren tagit emot för att stärka alliansen med olika provinser. Konkubinerna var till för att säkra att åtminstone någon av alla söner som föddes kunde bli en duglig regent. Det var alltså inte så att den äldste sonen automatiskt utsågs till kejsare.
Peking var huvudstad första gången på 1200-talet under mongolerna men övergavs som sådan. År 1421 återinvigdes Peking som huvudstad av Mingdynastin efter att under 15 år byggt upp kejsarpalatset i den ”Förbjudna staden” där platsen sägs ha sammanlagt 9999 rum. 10000 är ett gudomligt tal och kejsaren som är utvald av gudarna kan ju inte ha lika många rum som gudarna, men nästan.
På kvällen satte vi oss på nattåget till Xian.

Fler bilder när vi kommer hem.